Mellanrum

Mellanrum

FMT Behandlingscenter

Musikterapi FMT-modellen
Rehabilitering för människor i alla åldrar.

Senaste nytt

Forskning på MDU om FMT-Funktionsinriktad Musikterapi och patienter med långvarig smärta

klicka på länken:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/emelie-fick-musikterapi-via-vardcentralen-jag-har-storre-rorlighet-nu

Vår nya musikterapeut-kollega

Pia Granlund Musikterapeut 016-133400 

FMT Funktionsinriktad musikterapi

Vi använder trummor, cymbaler, blåsinstrument, specialstolar och en mängd andra hjälpmedel.

MRR-Musikgympa

I MRR får du tillsammans med andra på ett motiverande och roligt sätt jobba med olika övningar.

Region Sörmland

FMT Behandlingscenter AB är privat vårdgivare och har avtal med Region Sörmland. Högkostnadsskyddet gäller.

Utbildning FMT

Med FMT-modellen kan du som Musikterapeut arbeta inom friskvård, rehabilitering, skola och äldreomsorg.

Om oss

Vi som arbetar på FMT Behandlingscenter heter Margareta Eriksson och Karina Larsson.

Vi har båda lång erfarenhet av att arbeta med musik som verktyg inom många olika verksamheter och med människor i alla åldrar. 

Vi har varit verksamma som musiklärare, kyrkomusiker och musikterapeuter inom förskola, grundskola, särskola, omsorgsverksamhet, äldreomsorg, kriminalvård och körverksamheter. 

Mellanrum