Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

Om oss


Vi som arbetar på FMT Behandlingscenter heter Margareta Eriksson och Karina Larsson.

Vi är båda Musikterapeuter och har lång erfarenhet av att arbeta med musik som verktyg inom många olika verksamheter och med människor i alla åldrar. 

Vi har varit verksamma som musiklärare, kyrkomusiker och musikterapeuter inom förskola, grundskola, särskola, omsorgsverksamhet, äldreomsorg, kriminalvård och körverksamheter. 

Lust, energi och inspiration är ord som speglar det vi fått genom vårt arbete med musik och människor. 

     

Nyfikenhet och vilja till något nytt och utmanande gjorde att vi vågade

prova ett helt nytt koncept. Dessutom efterfrågades våra kompetenser  

inom olika verksamheter och 2012 tog vi beslutet att starta 

FMT Behandlingscenter i Eskilstuna AB.

 

Vårt koncept har genom åren utvecklats till Musikterapi FMT-modellen. Vi är även ansvariga lärare på utbildningen till Musikterapeut FMT- modellen på Eskilstuna Folkhögskola.

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!