Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

Musikterapi FMT-modellen FMT och MRR

En motiverande, utvecklande och rolig rehabilitering för dig med:

  • Parkinsons sjukdom
  • Stroke barn, ungdomar och vuxna
    NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn, ungdomar och vuxna
  • Långvarig smärta

Tidbokning enligt överenskommelse.

Ring eller maila

Måndag – Fredag kl. 08.00 – 17.00

016-13 34 00

 

Ovanstående diagnosgrupper ingår i avtalet med Region Sörmland, om du inte ingår i någon av grupperna kan du alltid söka oss privat.  

Privat vårdgivare - Region Sörmland

 

FMT Behandlingscenter AB är privat vårdgivare och har avtal med Region Sörmland. Högkostnadsskyddet gäller 

 

Du kan söka oss med eller utan remiss.