Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

Utbildning

Musikterapeut FMT-Modellen


2 år 100% distans

Med musiken som redskap och kunskap om människan kan du som Musikterapeut FMT-modellen arbeta inom friskvård, rehabilitering, skola omsorg och äldreomsorg.

 

Kursen är en distanskurs på 100% med 3 obligatoriska träffar per termin (4 dagar/närträff, totalt 12 dagar/termin). 

Alla närträffar genomförs på Eskilstuna Folkhögskola.

Elin blir intervjuad

Mellanrum

Mellanrum