Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

FMT Funktionsionriktad Musikterapi - för människor i alla åldrar

  • Individuell behandling
  • Icke verbal
  • Stödjer, stärker och uvecklar fysiskt, psykiskt och socialt

Mellanrum

FMT-Funktionsinriktad Musikterapi

I FMT utvecklar du:

·        Balans

·        Rörelse

·        Koordination

·        Koncentration

·        Uppfattningsförmåga

·        Logiskt tänkande

·        Självkänsla

Vi använder trummor, cymbaler och en mängd specialtillverkade trumstockar, blåsinstrument, specialstolar, balansbollar och balanskuddar.

Balanskuddar

Specialtillverkade trumstockar

Mellanrum