Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

MRR-Musikgympa Rörelse och Röst

  • Grupp innehållet anpassas efter gruppen
  • Stödjer, stärker och utvecklar fysiskt, psykiskt och socialt.

 

I MRR får du tillsammans med andra på ett motiverande och roligt sätt jobba med:

Balans, kroppshållning, röst, andning, munmotorik, mimik, koncentration och avslappning. 

 

”MRR kan vara ett av de enskilt bästa sätten att stärka och lyfta ALLA barn och hjälpa dom att nå sina mål och klara godkända resultat” Grundskollärare

 

Patientrecensioner


”MRR har gett mig livsgnistan tillbaka” Patient med Parkinsons sjukdom


”MRR får aldrig sluta jag mår så bra och känner glädje varje vecka” Kvinna Friskvård


”MRR kan vara ett av de enskilt bästa sätten att stärka och lyfta ALLA barn och hjälpa dom att nå sina mål och klara godkända resultat” Grundskollärare


”MRR är jättekul! Fortsätt med de ni gör” Elev i År 3


”MRR stärker mitt positiva tänkande” Patient med Parkinsons sjukdom

Mellanrum