Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum

Musikterapi FMT-modellen

Lockar fram människans egen kraft till förändring och utveckling genom FMT-processen.

FMT-proccessen ger insikt om att människans egna förmågor alltid är utvecklinsbara.


Musikterapi FMT-modellen innefattar:

  • FMT-Funktionsinriktad Musikterapi (individuell)

  • MRR-Musikgympa Rörelse och Röst (grupp)

Mellanrum

Musikterapi FMT-modellen används inom:


  • Rehabilitering
  • Habilitering
  • Friskvård
  • Förskola
  • Skola
  • Omsorg
  • Äldreomsorg

Mellanrum

Mellanrum