Forskning på MDU om FMT-Funktionsinriktad Musikterapi och patienter med långvarig smärta

klicka på länken:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/emelie-fick-musikterapi-via-vardcentralen-jag-har-storre-rorlighet-nu
Datum: 2023-04-27 16:23